Październik 13, 2017

Pierwszy zjazd nt. partnerstw

  W dn. 6-7 października spotkaliśmy się w gronie uczestników programu, którzy podjęli wyzwanie tworzenia partnerstw lokalnych. W konkursie, który rozstrzygnęliśmy pod koniec września, wyłoniliśmy sześć […]