Listopad 6, 2017

W partnerstwie jak w kluczu gęsi…drugi zjazd

Pod koniec października odbył się drugi zjazd nt. partnerstw lokalnych. Spotkaliśmy się w gronie osób, które starają się budować lokalne koalicje na rzecz młodzieży. Kilka pomysłów […]