Czerwiec 12, 2018

Wyniki rekrutacji do 2 edycji

Serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że nadeszło 50 zgłoszeń, co zaskoczyło nas bardzo pozytywnie zarówno pod względem ilości jak i jakości. Komisja konkursowa miała […]