Grudzień 14, 2017

Czy jesteś liderem włączającym? Zrób test

W trakcie jednego ze zjazdów w programie poruszaliśmy temat inclusive leadership. Zastanawialiśmy się trochę teoretycznie na ile potrafimy rzeczywiście włączać młodzież. Uznaliśmy jednak, że jest to […]
Listopad 6, 2017

W partnerstwie jak w kluczu gęsi…drugi zjazd

Pod koniec października odbył się drugi zjazd nt. partnerstw lokalnych. Spotkaliśmy się w gronie osób, które starają się budować lokalne koalicje na rzecz młodzieży. Kilka pomysłów […]
Październik 13, 2017

Pierwszy zjazd nt. partnerstw

  W dn. 6-7 października spotkaliśmy się w gronie uczestników programu, którzy podjęli wyzwanie tworzenia partnerstw lokalnych. W konkursie, który rozstrzygnęliśmy pod koniec września, wyłoniliśmy sześć […]
Wrzesień 21, 2017

Spotkanie na Karczówce

  Żeby umacniać więzi, ładować akumulatory, wspólnie planować, co dalej… 13 września spotkaliśmy się w szerokim gronie osób, które w województwie świętokrzyskim mają coś do powiedzenia. […]