O programieNasz region potrzebuje energii i zaangażowania młodych ludzi.

Młodzi potrzebują zaś mądrych i skutecznych liderów, którzy będą potrafili stworzyć im przestrzeń do działania oraz dadzą im dobry przykład własnej aktywności. Dlatego stworzyliśmy Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”.

 

Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa i realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

W ciągu 5 miesięcy trwania Programu każdy z uczestników przejdzie zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. Sprawdzi swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem młodzieży w regionie. Obok bloków szkoleniowych każdy z liderów otrzymuje także wsparcie doświadczonego tutora.

Jednym z rezultatów Programu jest także powstanie nieformalnych partnerstw lokalnych na rzecz młodzieży, które otrzymają dodatkowe wsparcie w wytyczaniu i wdrażaniu celów związanych z rozwiązywaniem problemów młodzieży.
Ważnym elementem programu jest budowanie relacji między różnymi liderami aktywnymi w województwie świętokrzyskim. Regionalny Program Rozwoju Liderów jest odpowiedzią na problemy dotyczące aktywności społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz oraz w „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020.

 

Uczestnicy
liderzy


W Programie w 1 i 2 edycji udział brała grupa 38 liderów.

Są wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, grup nieformalnych oraz nauczyciele. Uczestnicy są w różnym wieku, mają różne metody działania a za sobą różne doświadczenia. Łączy ich jedno- chęć zwiększenia zaangażowania młodzieży w życie publiczne.Tutorki i tutorzy


Tutoring to metoda pracy, która pomaga naszym liderom w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany społecznej. Tutorkami i tutorami w Programie są osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w działalności społecznej, większość z nich to absolwenci wcześniejszych programów Szkoły Liderów.

Tutorzy III edycji:

Karolina Suska – dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (woj. lubelskie)
Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Jolanta Tyjas – dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie, Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji
Piotr Babicki – Starosta starachowicki
Kamil Stelmasik – radny Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, prezes Stowarzyszenia Ostrower, Miejskie Centrum Kultury - specjalista ds.promocji

Barbara Biskup – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, członkini Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, edukatorka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet). Organizuje wydarzenia kulturalne w Kielcach (m.in. festiwal Watch Docs - prawa człowieka w filmie, happening One Billion Rising, Żywa Biblioteka) i warsztaty międzykulturowe dla młodzieży oraz dorosłych
Dariusz Łuczak -konsultant psychoterapii i interwencji kryzysowej, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Tutorzy I i II edycji:
Katarzyna Cukierska – prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych oraz dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim
Karolina Suska – dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (woj. lubelskie)
Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Jolanta Tyjas – dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie
Michał Braun- członek zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach
Izabela Wrona – prezes zarządu Stowarzyszenia Gmina Pawłów Plus
Piotr Babicki – radny Rady Miejskiej w Starachowicach
Jakub Kubiec – prezes Fundacji CampoSfera w Klimontowie k. Sędziszowa
Kamil Stelmasik – radny Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, prezes Stowarzyszenia Ostrower


Społeczna
Rada Programowa


Społeczna Rada Programu „Liderzy dla młodzieży” to ciało o charakterze doradczym i nieformalnym, powołana w 2017 roku wraz z uruchomieniem pierwszej edycji Programu. Członkowie Rady wspierają realizatorów programu na etapie promocji i rekrutacji nowej edycji uczestników. Biorą udział w spotkaniach sieciujących i najważniejszych wydarzeniach Programu, tj. konferencji inaugurującej i kończącej. Spotkania rady odbywają się 2-3 razy do roku. Praktyką wprowadzoną w roku 2018 jest organizacja spotkań eksperckich z członkami Rady Programowej – jest to okazja do podzielenia się z uczestnikami Programu swoim liderskim doświadczeniem.
Skład Społecznej Rady Programowej (kolejność alfabetyczna):
Anna Frańczak - prezeska Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
dr Adam Jarubas - radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, marszałek województwa w latach 2006-2018
Sławomir Kopacz- Wójt Gminy Bieliny
Jarosław Kuba - założyciel kompleksu w Bałtowie, prezes Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych
Krzysztof Łysak - wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
dr hab. Marzena Marczewska - profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Marek Materek- Prezydent Miasta Starachowice
ks rektor Jan Oleszko - rektor klasztoru na Karczówce
Wacław Szarek - Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
Tomasz Tworek - prezes firmy DORBUD, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych LEWIATAN i wiceprezydent Konfederacji LEWIATAN
dr Kinga Wnuk - założycielka i dyrektorka Prywatnej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim