O programieNasz region potrzebuje energii i zaangażowania młodych ludzi.

Młodzi potrzebują zaś mądrych i skutecznych liderów, którzy będą potrafili stworzyć im przestrzeń do działania oraz dadzą im dobry przykład własnej aktywności. Dlatego stworzyliśmy Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”.

 

Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” powstał z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa i realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów.

W ciągu 5 miesięcy trwania Programu każdy z uczestników przejdzie zaawansowany kurs przywództwa lokalnego, wzmocni swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian. Sprawdzi swój indywidualny potencjał liderski i zastanowi się, jak w pełni go wykorzystać w pracy nad rozwojem młodzieży w regionie. Obok bloków szkoleniowych każdy z liderów otrzymuje także wsparcie doświadczonego tutora.

Jednym z rezultatów Programu jest także powstanie nieformalnych partnerstw lokalnych na rzecz młodzieży, które otrzymają dodatkowe wsparcie w wytyczaniu i wdrażaniu celów związanych z rozwiązywaniem problemów młodzieży.
Ważnym elementem programu jest budowanie relacji między różnymi liderami aktywnymi w województwie świętokrzyskim. Regionalny Program Rozwoju Liderów jest odpowiedzią na problemy dotyczące aktywności społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 oraz oraz w „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020.

 

Uczestnicy
liderzy


W Programie udział brała grupa 19 liderów.

Są wśród nich przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, grup nieformalnych oraz nauczyciele. Uczestnicy są w różnym wieku, mają różne metody działania a za sobą różne doświadczenia. Łączy ich jedno- chęć zwiększenia zaangażowania młodzieży w życie publiczne.Tutorki i tutorzy


Tutoring to metoda pracy, która pomaga naszym liderom w pełni zrealizować swój potencjał potrzebny do wprowadzenia zmiany społecznej. Tutorkami i tutorami w Programie są osoby z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w działalności społecznej, większość z nich to absolwenci wcześniejszych programów Szkoły Liderów.

Nasi tutorzy:
Katarzyna Cukierska – prezes Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych oraz dyrektor Szkoły z Pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim
Karolina Suska – dyrektor Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach (woj. lubelskie)
Barbara Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
Michał Braun- członek zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach
Jakub Kubiec – prezes Fundacji CampoSfera w Klimontowie k. Sędziszowa
Kamil Stelmasik – radny Rady Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, prezes Stowarzyszenia Ostrower


Społeczna
Rada Programowa


Naszą intencją przy tworzeniu Rady Programowej było zebranie grona osób, dla których społeczeństwo obywatelskie jest wartością i którzy wesprą nas w rozwoju Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów”Liderzy dla młodzieży”.

Społeczną Radę Programową tworzą:
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
ks rektor Jan Oleszko - rektor klasztoru na Karczówce
dr hab. Marzena Marczewska - profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Jarosław Kuba - założyciel kompleksu w Bałtowie, prezes Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych
Anna Frańczak - przedstawiciel Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
Tomasz Tworek - prezes firmy DORBUD, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych LEWIATAN i wiceprezydent Konfederacji LEWIATAN
Krzysztof Łysak - wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Marek Materek- Prezydent Miasta Starachowice.
Wacław Szarek - Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
Sławomir Kopacz- Wójt Gminy Bieliny