3 zjazd 3.edycji

6-7 września 2019

Zmiana i konflikt to wiodące tematy 3 zjazdu (6-7 września 2019).

Z sesji na sesję coraz mocniej doświadczamy, ze 3. edycja to liderzy i liderki mocno zajęci różnymi dziedzinami, jednocześnie inspiratorzy i wykonawcy, żyjący w dużym tempie. Łatwiej im mówić o działaniach, akcjach, pomysłach niż o sobie. Szkolenia w projekcie oraz tutoring zachęcają do „stop klatki” i refleksji – nie jest to łatwe dla wszystkich.

Zjazd rozpoczęliśmy spotkaniem z Barbarą Zamożniewicz – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko). Basia opowiedziała, jak zaczęła się jej współpraca z młodzieżą 15 lat temu oraz zaprezentowała kierunki wspierania społecznej aktywności młodzieży w woj. świętokrzyskim. Zarysowała także szerszy kontekst, którego elementem jest program „Liderzy dla Młodzieży”.

W części merytorycznej zjazdu grupa szybko rozwiązywała zadania, była nastawiona na współpracę, trudności i rafy omijała bezpiecznie, więc koło konfliktu nadal pozostaje teoretycznym modelem. Czyżby nudy? Wprost przeciwnie – ważne sprawy wnoszono indywidualnie na rundkach. A te ważne sprawy uruchamiały emocje i pozwalały dostrzec różnice. Z tymi różnicami i różnorodnością mierzyliśmy się 2 dni. Jako grupa dryfowaliśmy między zaufaniem i bezpieczeństwem, a jego brakiem, dużą energią a brakiem energii. Ile osób, tyle procesów indywidualnych i emocji.

Zajmowaliśmy się również przyszłością i przyszłością. Podczas warsztatu podgrupy pracowały nad kolejnymi akcjami lokalnymi, a grupa, która akcję ma już za sobą, zdała relację z wydarzenia.

W liderskiej „rodzinie” mamy już Szarugę. Teraz dołączył Kacperek i kilka Emilek. Strach się bać, co będzie dalej 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *