Konkurs na partnerstwa lokalne

Niskie zaangażowanie społeczne w województwie świętokrzyskim jest jednym z głównych wyzwań tego regionu. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Program „Świętokrzyskie dla Młodych”, który stawia sobie za cel zwiększenie aktywności młodych (dokument do pobrania tutaj) . Jednym z proponowanych rozwiązań są przedsięwzięcia partnerskie na rzecz młodzież, zakładające współpracę podmiotów z różnych sektorów.

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie partnerstw na rzecz młodzieży w województwie świętokrzyskim. Ofertę kierujemy do uczestników i uczestniczek projektu „Liderzy dla Młodzieży” jako inicjatorów partnerstw.

Celem tego działania jest wsparcie w stworzeniu (zbudowaniu/rozbudowaniu czy wzmocnieniu) partnerstwa na rzecz młodzieży, które wypracuje konkretny pomysł na projekt, poparty diagnozą przeprowadzoną w ramach programu.

Rezultatem pracy partnerstwa w okresie od września do listopada będzie:

 • Opracowanie konkretnego projektu/przedsięwzięcia, które wpisuje się w cele programu „Świętokrzyskie dla Młodych” i ma potencjał rozwiązania trwale obecnego w społeczności,
 • Wyklarowania wizji funkcjonowania i rozwoju partnerstwa w przyszłości.

Partnerstwo rozumiemy jako porozumienie co najmniej trzech podmiotów wyrażających wolę długotrwałego działania na rzecz rozwiązania istotnego problemu młodzieży. Kluczowe przy tym jest współdziałanie, współodpowiedzialność i współpraca.

Kryteria konkursowe:

 • W partnerstwie są min. 3 osoby, w tym przynajmniej jedna spoza uczestników programu „Liderzy dla Młodzieży”
 • Partnerstwo angażuje młodzież
 • Partnerstwo obejmuje różne sektory
 • Partnerstwo odpowiada na problemy młodzieży zdiagnozowane w Programie „Świętokrzyskie dla Młodych” Partnerstwo prowadzi do osiągnięcia konkretnego rezultatu, trwale obecnego w społeczności

Czekamy do 11 września na zgłoszenia, czyli

 • przesłany formularz
 • deklaracje potencjalnych członków partnerstw (ustalone we własnym zakresie)

Rada programu do 18 września wybierze najlepsze zgłoszenia i zarekomenduje do objęcia dalszym wsparciem minimum cztery grupy inicjatywne.

Wsparcie będzie polegało na działaniach rozwojowych wzmacniających partnerstwo:

 • udziale członków i członkiń inicjatywy partnerskiej w dwóch dwudniowych warsztatach nt. powoływania partnerstw i zarządzania nimi
 • warsztacie specjalistycznym., dostosowanym do potrzeb konkretnego partnerstwa;
 • Opiece tutorskiej.

Działania rozwojowe będą odbywać się od września do listopada 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *