Tutoring w programie „Liderzy dla Młodzieży – 2019” – zaproszenie do współpracy

Zapraszamy do współpracy tutorskiej w programie „Liderzy dla Młodzieży – 2019” w województwie świętokrzyskim.

Szukamy doświadczonych liderów (idealnie w obszarze pracy także z młodzieżą), z praktyką  coachingową lub tutoringową, z regionu woj. świętokrzyskiego, którzy mają gotowość do pracy indywidualnej i wparcia w rozwoju osób, które będą uczestniczyć w zaawansowanym kursie przywództwa lokalnego Liderzy dla Młodzieży – 2019, aby wzmocnić swoje kompetencje kierowania zespołem i wprowadzania zmian.

Więcej o programie: https://liderzydlamlodziezy.pl/

Oferujemy:

  • Praktykę tutorską w postaci współpracy z 3 – 5 liderami.
  • Praktyka obejmuje 5 spotkań tutorskich (od czerwca do listopada 2019r) z każdym z liderów. Wynagrodzenie wynosi 200zł brutto -jedno spotkanie/ jeden lider (w tym mieszczą się koszty dojazdu).
  • 2 spotkania grupowe z liderami podczas ich zjazdów szkoleniowych (nie przewidujemy za nie wynagrodzenia).
  • Udział w spotkaniu przygotowującym do roli tutora w programie „Liderzy dla Młodzieży” w dniu 24 maja 2019r. (6 godzin)
  • Sesje superwizyjne w grupie tutorów w trakcie programu (warsztat superwizyjny 27 czerwca 2019 oraz 6 września 2019)

Harmonogram pracy w programie:

Kiedy? Co się dzieje?
24 maja Spotkanie przygotowujące do roli tutora w programie „Liderzy dla Młodzieży”. Sześciogodzinne szkolenie z Agnieszką Szelągowską, superwizorką i opiekunką tutorów w Fundacji Szkola Liderów. Udział w części pierwszego zjazdu dla liderów. Pierwsze grupowe spotkanie tutorskie z liderami.
6-7 września/3 zjazd dla liderów
4-5 października/ 4 zjazd dla liderów
Udział w części trzeciego lub czwartego  zjazdu szkoleniowego dla liderów. Drugie grupowe spotkanie tutorskie z liderami.
czerwiec-listopad Pięć spotkań indywidualnych z liderami w miejscu ich działalności.
  27 czerwca
6 września
  1 spotkanie superwizyjne w grupie tutorskiej
2 spotkanie superwizyjne w grupie tutorskiej  

Zjazdy dla liderów będą odbywać się w ośrodku Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej http://www.centrum.scdn.pl

Indywidualne spotkania tutorskie powinny odbywać się w miejscu pracy, działalności każdego z liderów, czyli w województwie świętokrzyskim.

Jak się zgłosić do roli tutora w tym programie:

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 24 kwietnia 2019r.(środa) z dopiskiem tutoring „Liderzy dla Młodzieży – 2019) na adres: malgorzata.czarnecka@szkola-liderow.pl 

Dopuszczamy możliwość rozmowy kwalifikacyjnej. Wyniki ogłosimy 7 maja 2019r.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *